Monday, 10 December 2018
ابراز تأسف رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

مصالح ساختمان‌های کشور استاندارد نیست

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از استاندارد نبودن مصالح ساختمان‌های کشور ابراز تأسف کرد.
Eggs
وی افزود: مکان‌یابی و آزمایش خاک از جمله مواردی است که توجه به آن در موضوع ساخت و سازها حائز اهمیت است و دولت‌ها لازم است در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به ضرورت استفاده از مصالح استاندارد اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از مصالح استفاده شده در ساختمان‌ها یا استاندارد نبوده یا در زمان ساخت و ساز غیر استاندارد می‌شود به این معنی که سیمان را در کنار خاک رس و آهک مخلوط می‌کنیم و می‌خواهیم بُتن بسازیم. وی ادامه داد: موضوع کارگران ماهر نیز در این زمینه باید مورد توجه قرار داشته باشد و آموزش‌های لازم را کارگران فرا گیرند. نجار، با بیان اینکه در بحث نظارت بر ساخت و سازها خیلی کمبود داریم، گفت: نظام مهندسی متولی این قضیه است و آیین‌نامه‌های الزام آور در این زمینه تدوین شده و همه موظف به اجرای آن هستند. وی تاکید کرد: سطح آگاهی جامعه در زمینه حوادث را باید بالا ببریم تا مردم از مسئولان بتوانند این موضوعات را مطالبه کنند بنابراین جامعه‌ای ایمن و همراه با آرامش می‌توانیم داشته باشیم.

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found